Smart Industrial Modular Systems

Onze droom

Wij dromen van een volledig circulaire leefomgeving. Daarom reduceren we de carbon footprint van onze bedrijfsketen tot een minimum. We doen dat onder andere door de toepassing van SIMS: Smart Industrial Modulair Solutions.
Onze eerste, modulaire ‘bouwstenen’ passen wij nu al toe in onze maatwerkproducten ModuPark, ModuBridge en ModuTrans: concepten voor tijdelijke parkeergarages, bruggen en viaducten. In 2030 willen wij al onze producten 100% onbeperkt herbruikbaar opleveren.

Circulair en duurzaam
Dankzij het goed en verantwoord gebruik van materialen, draagt u met SIMS substantieel bij aan een circulaire economie. Daarmee voldoet uw project sneller aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Vrijwel geen afval
De bouwsystemen zijn volledig demontabel en herbruikbaar. Bij demontage is er vrijwel geen restafval, afgezien van wat kitresten. Alle andere onderdelen, behalve de fundering, worden hergebruikt. Dat is pas duurzaam omgaan met bouwmaterialen! Wij halen bovendien alles na afloop op zodat u uw terrein schoon terugkrijgt.

Lange levensduur
De bouwmodules en elementen die we gebruiken, zoals verzonken staal en prefab beton, hebben een lange levensduur; minimaal 50 jaar. Is de levensduur uiteindelijk verstreken, dan zijn de materialen goed gescheiden te verwerken en te recyclen.