Bruno Koch en Theo van Rijn

Facilitair Bedrijf

Bruno Koch en Theo van Rijn

‘Het voelde niet als opdrachtgever en opdrachtnemer. We waren één team met hetzelfde doel.’

Aansprekend ontwerp

‘Een parkeergarage lijkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. In dit geval veel stakeholders. Omwonenden, NS, ProRail, gemeente, welstandscommissie en hoogheemraadschap. We wilden aan ieders wensen gehoor geven. Dus inventariseerden we al die wensen, en stelden we zorgvuldig een programma van eisen op. Slechts een handvol bouwers kwam in aanmerking. We kozen voor Ballast Nedam vanwege hun schetsontwerp: van binnen efficiënt en basic, van buiten juist aansprekend. Voor onze stakeholders kon dat weleens de sleutel tot succes zijn.’ 

Bouwen aan goede verstandhouding

‘Veel hing af van het ontwerptraject. Dat gaat via strakke processen, zo mocht uitsluitend de architect in dialoog met de welstandscommissie. Na overleg met Ballast Nedam gingen wijzelf en de technisch ontwerper mee als toehoorders. Dat pakte uitstekend uit. We konden snel schakelen, er ontstond een goede verstandhouding en het proces versnelde. Wat ook hielp was dat Ballast Nedam volop meewerkte aan communicatie met omwonenden. Ze waren bijvoorbeeld op onze informatieavond aanwezig en gingen in gesprek met belanghebbenden. Dat nam veel zorgen weg.’ 

Nauwe samenwerking

‘Ballast Nedam was – van directeur tot assistent – heel betrokken, en dat waarderen we enorm. Bijna wekelijks hadden we contact over de laatste ontwikkelingen, en of het de goede kant op ging. We deden het samen, als één team. Die hechte samenwerking zag je ook terug bij de onderaannemers. Daar heb je er al snel een dozijn van, bijvoorbeeld voor het trappenhuis, de installaties, de beplanting. Ballast Nedam organiseerde LEAN-bijeenkomsten, waarin alle onderaannemers hun werk onderling met elkaar afstemden. Dat werkte perfect. En ook met ons werd het werk steeds zorgvuldig afgestemd. Ja, we zijn goed te spreken over de samenwerking.’