Design en Construct van Brug 2125 tussen Centrumeiland en Strandeiland Amsterdam

21 april 2021

De vraag naar stedelijk wonen groeit. Het gemeentebestuur van Amsterdam wil tot 2025 in totaal 52.500 woningen bouwen. Dat betekent gemiddeld 7.500 woningen per jaar. Zie ook het woningbouwplan van de gemeente. IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostzijde van Amsterdam. De ontwikkeling van het Centrumeiland, dat de schakel vormt tussen Haveneiland en Strandeiland, is het begin van de tweede fase van IJburg. Ten behoeve van de bereikbaarheid van Strandeiland en Buiteneiland en de bevaarbaarheid van het buitengebied is onder andere Brug 2125 voorzien.

Brug 2125 vormt de zuidelijke verbinding tussen Centrumeiland en Strandeiland. Deze brug dient in eerste instantie als ontsluiting voor bouwverkeer en nutsvoorzieningen voor de ontwikkelingen op Strandeiland. De realisatie van de brug is een vereiste voor de start van aanleg nutsvoorzieningen en woningbouw op Strandeiland.

Ballast Nedam Connect werkt momenteel, in opdracht van de gemeente Amsterdam, aan het verder uitwerken van het ontwerp en start in oktober 2021 met de uitvoering. IJburg bevindt zich in zettingsgevoelig gebied. Na een periode met voldoende zettingstijd is het pas mogelijk aan te vangen met de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting zal het project in februari 2023 opgeleverd worden.

Daarnaast is er een aantal stakeholders, zoals Benthem Crouwel Architects, Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en Commissie Ruimtelijke Ordening, betrokken bij de kwalitatieve toetsing (landschappelijke inpassing, integraliteit staal-beton constructie) van Brug 2125.

Ballast Nedam Connect heeft tevens een coördinerende verplichting zodat een belangrijke tussenmijlpaal kan worden behaald. Deze mijlpaal houdt in dat eind Q4-2022 Brug 2125 gereed dient te zijn voor de doorvoer van nutsvoorzieningen ter ontsluiting van de ondergrondse infrastructuur voorafgaand een de woningbouw in de Muiderbuurt.

De voornaamste doelstelling bij de realisatie van Brug 2125 is om in samenwerking met Gemeente Amsterdam op een veilige manier en binnen het gestelde tijdskader in overeenstemming met de overige omgevingsprojecten dit mooie project uit te voeren. Het bouwen van staal-beton geïntegreerde constructies is een zeldzaamheid in Nederland. Wij zijn dan ook zeer trots en gemotiveerd om dit project succesvol te doorlopen in samenwerking met onze opdrachtgever en partners!